Xem sản phẩm tại Global Ship

Bảng Giá Dịch Vụ

Bảng giá được công bố rõ ràng, công khai và nhất quán với hệ thống phần mềm.
Nếu có điều gì chưa rõ, hãy liên hệ ngay để được giải đáp

1

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......

2

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......

3

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......

4

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên web

Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......

Chi tiết phí dịch vụ
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ MUA HỘ
(áp dụng chung cho tất cả các quốc gia)
Giá trị đơn hàng dưới 50 triệu 5%
Giá trị đơn hàng trên 50 triệu (Liên hệ)
Bảng phí dịch vụ mua hộ cập nhật ngày 04/11/2020
Chi tiết phí vận chuyển
Bảng giá vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 37,000đ/kg 42,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Mỹ - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 275,000đ/kg 260,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá Anh - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 275,000đ/kg 260,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Úc - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 245,000đ/kg 230,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Pháp - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 295,000đ/kg 280,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Đức - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 295,000đ/kg 280,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Tây Ban Nha - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 260,000đ/kg 275,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020
Bảng giá vận chuyển Singapore - Việt Nam
Nội dung Hà Nội Sài Gòn
Mức phí vận chuyển 275,000đ/kg 260,000đ/kg
Khối lượng > 50kg Liên hệ Liên hệ
Thời gian vận chuyển 3 – 5 ngày 5 – 7 ngày
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020

CHÍNH SÁCH

Global Ship đảm bảo quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ và có các chính sách cụ thể. Hãyham khảo các chính sách của chúng tôi để hiểu rõ về quy định order và vận chuyển hàng hóa